Νομοθεσία ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Ημερομηνία  ΟΕΥ  Δημοσιεύσεις
30/12/2016 ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 η 2η & 3η κατά σειρά τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου10 Ιανουαρίου 2017
10/8/2015 ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015 (τροποποιήθηκε) Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-08-2015 )11 Αυγούστου 2015
27/12/2010 ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010(ΠΔ 130/2010)  (τροποποιήθηκε)
 • Επικαιροποιημένος Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ Ν.3528/2007  (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Επικαιροποιημένος Ν .3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Νομοθετικό πλαίσιο για τις αναρτήσεις στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
 • Επικαιροποιημένος Ν .3979/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (Πατήστε στο PDF)

 

 

 • Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας  (αρχείο PDF)
 • Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς (αρχείο PDF)
 • Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (αρχείο PDF)
 • Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (αρχείο PDF)

 


Εδώ θα βρείτε όλη την σχετική νομοθεσία …

Πηγή: Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση


Νομική υποστήριξη υπαλλήλων… 

 • ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ (αριθ. πρωτ.: 35379/2013/17.3.2014)  «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών«
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3979/16-7-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ,  Άρθρο 51 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/449/οικ./ 8-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

Συνδικαλιστικά…

 • Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων (ΦΕΚ79/τ.Α/01-04-1982 Ν1264/1982)
 • Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού. (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/09-06-2009)
 • Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.Β΄/20-06-2018)
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ιστορικού διατάξεων  συνδικαλιστικών αδειών
Advertisements