Νομοθεσία ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
Ημερομηνία  ΟΕΥ  Δημοσιεύσεις
30/12/2016 ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 η 2η & 3η κατά σειρά τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου10 Ιανουαρίου 2017
10/8/2015 ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015 (τροποποιήθηκε) Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-08-2015 )11 Αυγούστου 2015
27/12/2010 ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010(ΠΔ 130/2010)  (τροποποιήθηκε)
 • Επικαιροποιημένος Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ  (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Επικαιροποιημένος Ν .3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Επικαιροποιημένος Ν .3979/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία (Πατήστε στα PDF | DOC |)
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς (Πατήστε στο PDF)

 

 

 • Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας  (αρχείο PDF)
 • Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς (αρχείο PDF)
 • Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (αρχείο PDF)
 • Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (αρχείο PDF)

 


Εδώ θα βρείτε όλη την σχετική νομοθεσία …

Πηγή: Διάπλους στην Αυτοδιοίκηση


Νομική υποστήριξη υπαλλήλων… 

 • ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ (αριθ. πρωτ.: 35379/2013/17.3.2014)  «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών«
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3979/16-7-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ,  Άρθρο 51 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
 • ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/449/οικ./ 8-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»

Συνδικαλιστικά…

Advertisements