Νομοθεσία – ΠΙΝΑΚΕΣ

eperifereia logo

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Ημερομηνία Θέμα Σχετικά άρθρα
. . .
10/7/2017 Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
10/7/2017 Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων
1/7/2017 ΦΕΚ 2235/τ.Β΄/29-6-2017 Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την συλλογή του πόρου 6‰. Στο ΦΕΚ 2235/τ.Β΄/29-6-2017  η υπουργική απόφαση για την επανενεργοποίηση του πόρου 6‰ για τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ
29/6/2017 Εγκύκλιος : Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα Εγκύκλιος : Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα
29/6/2017 Ν. 4479/2017 : Αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετών μελών με κώλυμα εκλογής σε Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) των Περιφερειών Ν. 4479/2017 : Αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετών μελών με κώλυμα εκλογής σε Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) των Περιφερειών
20/6/2017 Εγκύκλιος : «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ» Εγκύκλιος : «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»
16/6/2017 Εγκύκλιος : Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου). Εγκύκλιος : Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).
14/6/2017 Εγκύκλιος : Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2017 Εγκύκλιος : Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2017
13/6/2017 Εγκύκλιος : Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που αφορούν το καθεστώς των μετατάξεων και αποσπάσεων Εγκύκλιος : Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που αφορούν το καθεστώς των μετατάξεων και αποσπάσεων
13/6/2017 Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών
12/6/2017 Εγκύκλιος : Διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ωραρίου Εγκύκλιος : Διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ωραρίου
12/6/2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν.4469/2017) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν.4469/2017)
12/6/2017 Εγκύκλιος : Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων – Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης Εγκύκλιος : Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων – Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης
8/6/2017 Εγκύκλιος : Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Εγκύκλιος : Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων
3/6/2017 Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου» Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»
31/5/2017 Εγκύκλιος : Διευκρινίσεις για το Υπόδειγμα βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και το Βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Εγκύκλιος : Διευκρινίσεις για το Υπόδειγμα βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και το Βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
31/5/2017 Εγκύκλιος : Αναγνώριση «πλασματικών χρόνων» για απονομή σύνταξης Εγκύκλιος : Αναγνώριση «πλασματικών χρόνων» για απονομή σύνταξης
30/5/2017 Εγκύκλιος : Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Εγκύκλιος : Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
27/5/2017 Εγκύκλιος : Αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 12ωρη ή 24ωρη βάση Εγκύκλιος : Αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 12ωρη ή 24ωρη βάση
18/5/2017  ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Δημοσιεύθηκαν οι νέοι νόμοι (4412 & 4413 / 2016) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Διευκρινιστική εγκύκλιος
3/5/2017 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/τ.ΥΟΔΔ/28-4-2017 ο καθορισμός αποζημίωσης εξεταστικών επιτροπών των Δ/νσεων Ανάπτυξης Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/τ.ΥΟΔΔ/28-4-2017 ο καθορισμός αποζημίωσης εξεταστικών επιτροπών των Δ/νσεων Ανάπτυξης
19/4/2017 Εγκύκλιος : Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» Εγκύκλιος : Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»
11/4/2017 Εγκύκλιος : Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 και στους ΟΤΑ. Άμεση συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Εγκύκλιος : Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 και στους ΟΤΑ. Άμεση συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
9/4/2017 Εγκύκλιος : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» Εγκύκλιος : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»
6/4/2017 Εγκύκλιος : “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.” Εγκύκλιος : “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”
4/4/2017 Ν. 4464/2017 (ΦΕΚ 46/τ.Α΄/4-4-2017) Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις. Άρθρο δεύτερο

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3528/2007 (Α΄26) και του ν. 3584/2007 (A΄143)

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33)

3/4/2017 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (6η εγκύκλιος) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (6η εγκύκλιος)
30/3/2017 Προεδρικό Διάταγμα  19/2017 (ΦΕΚ 33/τ.Β΄/17-3-2017)  Δικαστήρια: Μπαίνει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πινάκιο (ΦΕΚ)
16/3/2017 Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών. Εγκύκλιος : Πρόστιμα αλλά και πειθαρχικές ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους που καπνίζουν
15/3/2017 Εγκύκλιος : «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας» Εγκύκλιος : «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»
10/3/2017 Εγκύκλιος : Ν.4456/2017 Τροποποιήσεις στις αποσπάσεις και μετατάξεις Εγκύκλιος : Ν.4456/2017 Τροποποιήσεις στις αποσπάσεις και μετατάξεις
6/3/2017 Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους
2/3/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα» – Σαφής αναφορά για συγχώνευση / κατάργηση κλάδων ή ειδικοτήτων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα» – Σαφής αναφορά για συγχώνευση / κατάργηση κλάδων ή ειδικοτήτων
1/3/2017 Στο ΦΕΚ ο νόμος 4456/2017 «…μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών…» Στο ΦΕΚ ο νόμος 4456/2017 «…μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών…»
16/2/2017 Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Έξι διευκρινίσεις & προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (4η εγκύκλιος) Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Έξι διευκρινίσεις & προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (4η εγκύκλιος)
7/2/2017 ΦΕΚ 272/τ.Β΄/06-02-2016  Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπο- χρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύ- γκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’224). Στο ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων
2/2/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Έναρξη δηλώσεων 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων στη Δι@ύγεια (αφορά μη κερδοσκοπικούς φορείς) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Έναρξη δηλώσεων 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων στη Δι@ύγεια (αφορά μη κερδοσκοπικούς φορείς)
28/1/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Επικαιροποίηση στοιχείων απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Επικαιροποίηση στοιχείων απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου
26/1/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…»
26/1/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄)
25/1/2017 ΦΕΚ 145/τ.Β΄/25-1-2017 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το «χτίσιμο» του αφορολόγητου.
14/1/2017 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016. Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016
10/1/2017 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Β΄/4327/30-12-2016) η απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως προς την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ.Β΄/4327/30-12-2016) η απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως προς την έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών
3/1/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4440/2016) Εγκύκλιος : Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4440/2016)
30/12/2016 ΠΥΣ 27/29-12-2016 (ΦΕΚ Α΄ 243/30-12-2016) Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» Έως τις 31.12.2017 παρατείνεται η αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο. 30 Δεκεμβρίου 2016
29/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΩΨΩ0Η-5ΧΗ (ΠΟΛ 1204/29-12-2016) Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,  
29/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ) Εγκύκλιος Χουλιαράκη : Όλα τα Υπουργεία καλούνται να υπογράψουν ΜΝΗΜΟΝΙΟ συνεργασίας για την αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017
29 Δεκεμβρίου 2016
23/12/2016 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 714/23-12-2016 Παράταση χρόνου λειτουργίας της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντικατάσταση μελών αυτής.  Παράταση χρόνου λειτουργίας μέχρι 28/2/2017 της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να παρουσιάσει το τελικό πόρισμα για το νέο «Καλλικράτη»
27 Δεκεμβρίου 2016
23/12/2016 N.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 421/23-12-2016 Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Καταργούνται τμήματα του άρθρου 176 (ν.3852/2016) που υποχρέωναν τις περιφέρειες να ασκούν ένδικα μέσα, δηλαδή πρακτικά να προσφεύγουν σε ανώτερο βαθμό, ώστε να ακυρώνονται οι δικαστικές αποφάσεις.
22 Δεκεμβρίου 2016
22/12/2016 Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22-12-2016) Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις Μόνο δικηγόροι θα διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Ν.4446/2016 – άρθρο 52)
22 Δεκεμβρίου 2016
21/12/2016 ΚΥΑ 4123/2016 (ΦΕΚ 4123/Β΄/211216) Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων  
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). (ΑΔΑ : 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ) Εγκύκλιος : Θέσπιση ανωτάτου ορίου στις συντάξεις του Δημοσίου (παραδείγματα). εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85)
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Εγκύκλιος : Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ).(Α∆Α : ΩΝ46465ΦΘΕ-Ω93) Εγκύκλιος : Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016. Τι ισχύει για μετατάξεις – αποσπάσεις με το νέο σύστημα
19 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 Ν.4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19-12-2016) Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλε Ένταξη όλων των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)
16 Δεκεμβρίου 2016
19/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ. (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21) Εγκύκλιος : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ & Β’ και ΝΠΙΔ αυτών
19 Δεκεμβρίου 2016
16/12/2016 ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων» (ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 ΚΥΑ : «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊστάμενων» 16 Δεκεμβρίου 2016
8/12/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η εξέταση των αιτήσεων. (3η εγκύκλιος)
8 Δεκεμβρίου 2016
7/12/2016 Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/τ.Α΄/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». Ν.4442/2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
8 Δεκεμβρίου 2016
6/12/2016 N. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-16)  «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» Ν.4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις
6 Δεκεμβρίου 2016
2/12/2016 Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α/02-12-16 ) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/τ.Α/02-12-16 Ν.4440/2016 το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Δοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
18/11/2016 ΦΕΚ 3794/Β/25.11.2016  (ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών κ ΦΕΚ 3794/τΒ΄/25-11-2016 «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ»
26 Νοεμβρίου 2016
9/8/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΑΔΑ : Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ) Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)
9 Αυγούστου 2016
28/7/2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΑΔΑ : 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (1η εγκύκλιος)
28 Ιουλίου 2016
13/7/2016 ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ Α΄ 127/13-7-2016) Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
13 Ιουλίου 2016
27/5/2016 Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27-5-2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) Μέχρι 26 Ιουνίου 2016 υποχρεωτική η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ. Το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016
30 Μαΐου 2016
18/3/2016 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.
27/2/2016 Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27-2-2016) “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις”  Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).
(29 Φεβρουαρίου 2016)
16/12/2015 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16-12-2015) Κεφάλαιο Β’  –  Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Οικονομικών «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄& Β΄βαθμού, των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ  του κεφαλαίου Α΄του ν.3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις.»   Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις…….. (21 Δεκεμβρίου 2015)
11/5/2015 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α-3 Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α´ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (12 Μαΐου 2015)
23/3/2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
1/1/2015 Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς
7/10/2014 Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/7-10-2014) Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

Άρθρο 30

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του v. 4275/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επιλο− γής για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων…….

26/3/2014 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14)  Διοικητικές απλουστεύσεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΥ Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992
17/3/2014 «Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων και περιφερειών» ΑΔΑ: ΒΙΞΡΝ-ΒΧΑ (αριθ. πρωτ.: 35379/2013/17.3.2014)
30/4/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» (ΑΔΑ : ΒΕ56Χ-ΠΥΘ)
30/4/2013 Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
11/4/2012 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
1/4/2012 Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς
1/3/2012 Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
16/6/2011 Ν .3979/2011(ΦΕΚ Α΄ 138/16-6/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»
16/6/2011 Ν .3979/2011(ΦΕΚ Α΄ 138/16-6/2011 «για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» Άρθρο 51 – Νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών
13/7/2010 Ν .3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια»
7/6/2010 Ν.3852 (ΦΕΚ Α’ 87/ 7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης
9/6/2009 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού. (ΦΕΚ1369/τ.Β/09-06-2009)
8/4/2009 ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/449/οικ./ 8-4-2009 «Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων»
9/2/2007 Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26/9-2-2007) Κώδικας Υπαλλήλων Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ 
1/1/2003 Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών
5/3/2001 ΦΕΚ Α_39_01 ΠΔ 50_01 Προσοντολόγιο Δημησίων Υπαλλήλων_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΦΕΚ Α_315_03 ΠΔ_347_03 Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 50_2001 Καθορισμός προσόντων

ΦΕΚ Α_63_05 ΠΔ_44_05 Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 50_2001 Καθορισμός προσόντων

ΕΓΚ ΔΟΑ Φ_1326502_271205 Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50_2001

9/3/1999 Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
25/9/1992 ΠΔ.318/1992 (ΦΕΚ Α΄ 161/25-9-1992) Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων Καταργήθηκε
1/4/1982 Ν.1264/1982 (ΦΕΚ79/τ.Α/01-04-1982 ) Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων 
Advertisements