Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις……..

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Κεφάλαιο Β’  –  Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείο Οικονομικών

Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄& Β΄βαθμού, των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ καθώς και των ΔΕΚΟ  του κεφαλαίου Α΄του ν.3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις.      

N_4354_2015

pdf_1

 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

Νέος Μισθός 2015

«Στοχευμένες» εξαιρέσεις από το νέο μισθολόγιο του δημοσίου

Το άρθρο 22 του νομοσχεδίου προβλέπει πως οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων , Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού. Δεδομένου ότι μέλη του ΣΟΕ ( Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων) ενεπλάκησαν στην κατάρτιση του ενιαίου μισθολογίου η εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του και η νομοθετική τους εξίσωση με μέλη της διοίκησης που επιτελούν σημαίνοντα ρόλο εγείρει εκ των πραγμάτων ερωτήματα. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως στο ΣΟΕ υπηρετούν πέντε επιστημονικοί συνεργάτες γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως φωτογραφική τη σχετική διάταξη. Καθώς το νέο μισθολόγιο ήδη δίνει στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού σημαντική προώθηση (τα στελέχη του ΣΟΕ έχουν τα προσόντα αυτά) η εξαίρεση τους από το μισθολόγιο εγείρει ηθικό θέμα. Αλλά και άλλες επαγγελματικές ομάδες εξαιρούνται του μισθολογίου, είτε για προφανείς είτε για λιγότερο προφανείς λόγους. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι μουσικοί των ορχηστικών συνόλων των ΟΤΑ, οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται, η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, των Δημάρχων, Αντιδημάρχων, και οι αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Οι μισθοί όλων των παραπάνω καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις πρέπει να σημειωθεί πως η «οροφή» των αποδοχών στο Δημόσιο είναι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και κανένας από τους προαναφερόμενους δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερα χρήματα από το όριο αυτό (2.800 ευρώ καθαρά).  (πηγή : http://www.dikaiologitika.gr)

 

 

 

 

 

Advertisements