Παροχή οδηγιών για το νέο μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (176 /Α΄). Αναλυτικά η εγκύκλιος

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.   

pdf_1

 

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο.

 

Επίσης δείτε τους πίνακες (στα αγγλικά και το μεταφρασμένο) που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης στη Βουλή στη συζήτηση του μισθολογίου όπου παρουσιάζονται οι μειώσεις με το νέο μισθολόγιο (4354/15)

Πινακας κουαρτρέτου μισθολογικών δαπανών

 

 

 

Ενημέρωση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς

Οι νέες μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015 (Ν.4354/2015). «Στοχευμένες» εξαιρέσεις……..

Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την αξιολόγηση των δημ. υπαλλήλων – Υποβολή σχολίων μέχρι την Πέμπτη 10/12/2015 και ώρα 12:00

Advertisements