Ο παράλογος γραφειοκρατικός παρεμβατισμός στη λειτουργία των Περιφερειών αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην πληρωμή των υπαλλήλων αλλά και στην ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

OSYAPE_LM_9

Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 15, του Ν.24350/2015, ορίζεται ρητά πως η μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών διενεργείται με ευθύνη του οικείου εκκαθαριστή και οι δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποδοχών εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο. Επιπροσθέτως τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίας εκδίδονται με μόνο δικαιολογητικό την κατά περίπτωση προσκομιζόμενη μηνιαία έντυπη συγκεντρωτική μισθοδοτική κατάσταση, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της οποίας βεβαιώνουν ο αρμόδιος εκκαθαριστής και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.

Σχετικά με την ανάρτηση των πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές και βάσει του Ν. 3861/2010 άρθ. 2, παρ. 4, υποπερίπτωση 22 «στο διαδίκτυο αναρτώνται ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου». Σε συνέχεια αυτού και σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 6 της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΕΞ 604/2012 (Γρ. Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/2012 (ΦΕΚ 1476 Β΄) «στην κατηγορία λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις εντάσσονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με ειδική διάταξη νόμου, είτε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα». Κατά συνέπεια εάν οι ατομικές διοικητικές πράξεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους, τότε μόνο υφίσταται υποχρέωση του φορέα να τις αναρτήσει στο πρόγραμμα διαύγεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ανάρτησης.

 

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
http://www.osyape.gr

Αθήνα, 14/2/2016
Αριθμ. Πρωτ. 4

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη
ΚΟΙΝ :
1. Γενικό Λογιστήριο του  Κράτους Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού 2. Περιφέρειες της χώρας – Π.Ε.
3. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος

κ. Υπουργέ,
Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την απρόσκοπτη και εγγυημένη καταβολή της μισθοδοσίας μας από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Έχουμε θέσει υπόψη σας επανειλημμένα στο παρελθόν, τα προβλήματα που θα προκαλέσει η σημερινή σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται ύστερα από μηδενική διαβούλευση με τους εργαζομένους. Απ’ ότι φαίνεται, τα προβλήματα για τα οποία είχαμε προειδοποιήσει, αρχίζουν δυστυχώς και διαφαίνονται, αποτελώντας κίνδυνο για την καταβολή της μισθοδοσίας μας.
Συγκεκριμένα, η Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) Πρέβεζας, επιστρέφει τα δικαιολογητικά μισθοδοσίας Μαρτίου της Π.Ε. Πρέβεζας, παρά το γεγονός ότι αυτά είναι πλήρη και σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Στην επιστροφή των δικαιολογητικών η Υ.Δ.Ε. αυθαίρετα και καταχρηστικά ζητά την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις.
Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η μορφή παράλογου γραφειοκρατικού παρεμβατισμού στη λειτουργία των Περιφερειακών Ενοτήτων, όχι μόνο μας βρίσκει παντελώς αντίθετους, αλλάαποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην πληρωμή των υπαλλήλων αλλά και στην ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών των Περιφερειών.
Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι οι Περιφέρειες λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό οπότε δεν είναι δυνατόν να ασχολούνται με περιττές γραφειοκρατικές απαιτήσεις.
Η Ομοσπονδία μας τονίζει ότι εμμένει στην αρχική της θέση ενάντια στη σημερινή νομοθεσία, που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα. Διεκδικούμε επιτέλους το αυτονόητο, δηλαδή να σταματήσουν να μπαίνουν εμπόδια στην εγγυημένη καταβολή της μισθοδοσίας.
Σε κάθε αντίθετη περίπτωση , είμαστε σε ετοιμότητα για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Για την ΟΣΥΑΠΕ

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                       ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ενημέρωση για τις εξελίξεις με την μισθοδοσία μας.

14 Ιανουαρίου 2016

Υπέρ της καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό, τάχθηκε σε συνέντευξή τύπου χθες, ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

1 Δεκεμβρίου 2015

3η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ : Γενικεύεται η αναταραχή στην Αυτοδιοίκηση. Κινητοποιήσεις προαναγγέλουν και οι περιφερειάρχες. – Παρέμβαση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε στη συνέλευση. – «Ξηλώνει» τον Καλλικράτη ο Κουρουμπλής. Αποκάλυψε το σχέδιό του…..

28 Νοεμβρίου 2015

Ποσό ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη της μισθοδοσίας του Ιανουαρίου του 2016

Υπαρκτός ο κίνδυνος προσωρινής αναστολής πληρωμών της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στις αιρετές περιφέρειες της χώρας για τους επόμενους 3 μήνες. Επιστολή του ΣΥΠΝΑΠΕΔ σε Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο.

19 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

14 Νοεμβρίου 2015

Advertisements