Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ-Common Assessment Framework ) είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM) και το πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. Αποτελεί ένα μέσο αυτο – αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώθηκε από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών (Innovation Public Services Group) που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας.

Η χρήση του προτύπου από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της λειτουργίας τους και να οδηγήσει στη σταδιακή εισαγωγή και υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στη δημόσια διοίκηση.
Από το 2000, οπότε και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Κ.Π.Α, μέχρι σήμερα, έχουν εγγραφεί ως χρήστες του ΚΠΑ 4000 οργανισμοί του Δημοσίου Τομέα στο Κέντρο Πόρων του ΚΠΑ (Caf Resource Center) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA).

Το κείμενο του ΚΠΑ επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της δημόσιας διοίκησης και στις νέες συνθήκες και ανάγκες που διαμορφώνονται συνεχώς στην Ευρώπη.

Η μετάφραση της τελευταίας επικαιροποιημένης έκδοσης του ΚΠΑ 2013 στα Ελληνικά πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Παρατίθεται συνημμένα η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537-12/04/2007 «Οδηγίες για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του Προέδρου» που αφορά στην υλοποίηση διαδικασιών για την εφαρμογή του ΚΠΑ στις δημόσιες οργανώσεις.

Ερωτηματολόγιο Οδηγού Εφαρμογής ΚΠΑ 2013:  PDF – DOC

Advertisements