Ετήσια Έκθεση Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2015

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια.

Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεσπίστηκε για να συνδράμει τους πολίτες στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος προβλημάτων που ανακύπτουν στις σχέσεις τους με τα θεσμικά και τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών περιλαμβάνονται προβλήματα που ανακύπτουν από συμβατικές διαφορές, παραβιάσεις δικαιωμάτων, έλλειψη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων ή άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα.  

Ετήσια Έκθεση 2015 Ετήσια Έκθεση 2015

3 Μάϊος 2016
Emily O’Reilly
Advertisements