Μέχρι 26 Ιουνίου 2016 υποχρεωτική η συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ. Το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-5-2016 ο Νόμος 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», η τροπολογία που αφορά τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων.     

Συγκεκριμένα το άρθρο 171 του Ν.4389/2016 αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 και πλέον προβλέπει σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου την υποχρεωτική συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

4389

Αποφάσεις συνεδρίασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Δευτέρα 25 Απριλίου 2016)

Συγκροτήθηκε το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σε εφαρμογή του Ν.4369/2016. Συνεδριάζει την Μ.Δευτέρα 25-4-2016

Συγκροτούνται τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την αυτοδίκαιη απόλυση

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016). Φρένο στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

 

 

 

Advertisements