Απορρίφθηκαν αποφάσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

χατζημαρκος θεοδωριδης

Αναρτήθηκαν χθες στην “Διαύγεια” από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οι αποφάσεις που (ΑΔΑ: 7ΥΡΜΟΡ1Ι-4ΥΟ) εξέδωσε η Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2839/2000 επί του ελέγχου νομιμότητας της με αριθ. 101/28.3.2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και της με αριθ. 105/28.3.2016 απόφασης για την  παραχώρηση χρήσης εκτάσεως ενός στρέμματος στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Φυτωρίου Α.Ε., στην «ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.».    
Mε την πρώτη απόφαση, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ακυρώθηκε κατά πλειοψηφία η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εγκριθεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας», προϋπολογισμού 492.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Ως λόγος ακύρωσης της απόφασης προβάλλεται ότι είναι μη νόμιμη κατά το μέρος της, που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ..
Με την δεύτερη απόφαση ακυρώθηκε η με αριθ. 105/28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την παραχώρηση χρήσης εκτάσεως ενός στρέμματος στο Φυτώριο στην ΑΝΔΩ ΑΕ, αποκλειστικά για τους στόχους της πρότασης «ΔΙΟΝΥΣΟΣ: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας νησιωτικών αμπελουργικών προϊόντων και οίνων μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και συνεργείων μεταξύ γεωργίας και τουρισμού».
Κρίθηκε συγκεκριμένα ότι στην με αριθ. 105/28.3.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία παραχωρείται η χρήση εδαφικής έκτασης, δεν υπάρχει ειδική αναφορά για το λόγο, για τον οποίο η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από το συλλογικό τούτο όργανο, αντί του κατά νόμον αρμοδίου, που είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

«Θα παραμείνω για λίγο ακόμη ψύχραιμος» διαμηνύει ο Περιφερειάρχης

5 Ιουλίου 2016

Απάντηση Περιφερειάρχη στη Αποκεντρωμένη : Τα περί άσκησης πιέσεων για την έκδοση ευνοϊκών αποφάσεων, είναι ένας αυθαίρετος, αναπόδεικτος ισχυρισμός της ΑΔΑι που συνιστά ταυτόχρονα και βαρύτατη συκοφάντηση κατά της σημερινής Περιφερειακής αρχής.

4 Ιουλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης μίλησε «έξω από τα δόντια» για τις πρακτικές της Αποκεντρωμένης. Απάντηση από τον Γ.Γ.

Το κεντρικό κράτος διατηρεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαιωνίζοντας την καχυποψία και την επιφύλαξη της διοικητικής και πολιτικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού.

Advertisements