Απόφαση κατανομής διοριστέων της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης σε Υπουργεία και σε εποπτευόμενους φορείς αυτών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

pdf_1

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπέγραψε την απόφαση ( ΑΔΑ: Ω4ΚΤ465ΦΘΕ-Σ06 ) για την κατανομή :    

στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε εποπτευόμενους φορείς αυτών, για το έτος 2016.

Η απόφαση ( ΑΔΑ: Ω4ΚΤ465ΦΘΕ-Σ06 ) θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αίτημα για πρόσληψη 244 υπαλλήλων προκειμένου να επιστρέψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε περιβάλλον διοικητικής επάρκειας

Advertisements