Αδιάβλητο προσιτό και με αντικειμενικά κριτήρια σύστημα επιλογής των γενικών – εκτελεστικών γραμματέων διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εμφάνιση

Παιχνίδια εις βάρος των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας, με αφορμή την ανασυγκρότηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους τόσο κυβερνητικούς όσο και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Τη στιγμή που ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει αποδεκατιστεί από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, η χρηματοδότηση έχει εξανεμισθεί και το προσωπικό τους έχει διαλυθεί ηθικά και οικονομικά, αυτοί για άλλα … τυρβάζουν.   

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την ανακοίνωση :

%cf%83%cf%85%cf%83%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-270916

Πηγή : http://syspeirosh.blogspot.gr

 

Advertisements