ΦΕΚ 3794/τΒ΄/25-11-2016 «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

«1. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που ορίζονται μέλη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, κάθε δεύτερου έτους».
Στο άρθρο 13 «Ψηφοφορία με αλληλογραφία» της
αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β’ 684) απόφασης προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Εφόσον στις υπηρεσίες που εφαρμόζεται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων υπηρετούν τουλάχιστον σαράντα υπάλληλοι που ψηφίζουν στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, η ψηφοφορία πραγματοποιείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής,  

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ

Advertisements