Οι εθελοντές και πάλι μπροστά! Έκαναν προσομοίωση καταυλισμού σεισμοπλήκτων ανεβάζοντας τον πήχη συνεργασίας

eperifereia logo

mantikos_1

Μια ακόμα σημαντική προσπάθεια των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Ρόδου, ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.| Γράφει ο Μαντικός Β. Μιχαήλ, σμήναρχος ε.α.|

Στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών, οι εθελοντικές οµάδες, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή προετοιµασία τους για την παροχή βοήθειας, όποτε αυτή απαιτηθεί.

Για το λόγο αυτό οι Εθελοντικές Οµάδες του ∆ήµου Ρόδου, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διεξήγαγε πρακτικό γυµνάσιο στην περιοχή που αναφέρεται στο σχέδιό του, µε τους κατωτέρω σκοπούς  

Γενικοί σκοποί

α. Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των εθελοντικών οµάδων

β.Η εκγύµναση των οµάδων στην περιορισµένης έκτασης ανάπτυξης καταυλισµού σεισµοπλήκτων

Ειδικοί σκοποί

α. Προσδιορισµός δυνατοτήτων υλικών πόρων και εθελοντικών οµάδων

β. Έλεγχος / διαπίστωση δυνατοτήτων εξοπλισµού

γ. Προσδιορισµός χρόνου απόκρισης

δ. Θεσµική υποχρέωση

Η έκβαση του γυµνασίου και τα αποτελέσµατα της αποτίµησης που καταγράφονται στο παρόν έντυπο, αποτελούν οδηγό για την υιοθέτηση διορθωτικών ενεργειών που θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα των Εθελοντικών Οµάδων καθώς και των συνεργαζόµενων Φορέων ώστε να διαχειριστούν µε επιτυχία στο µέλλον, ανάλογα του σεναρίου συµβάντα που απευχόµαστε να συµβούν.

Πατώντας στην εικόνα θα διαβάσετε τη σχετική αναφορά αποτίμησης :

mantikos_2

Πηγή : http://www.rodospress.gr

 

Advertisements