ΕΛΣΤΑΤ: Πως μοιράστηκε ο πλούτος της χώρας ανά περιφέρεια το 2014

eperifereia logo

Hellenic Statistical Authority

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II), που αφορούν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2014 καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία του έτους 2013. Τα στοιχεία καταρτίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 και είναι σε συνέπεια με τα αντίστοιχα ετήσια εθνικά μεγέθη.  

Κατά το 2014, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 1,9% στο σύνολο της χώρας (Πίνακας 1). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

pdf_ Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλή περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η ανάλυσή του δείχνει μείωση 0,8% για το σύνολο της χώρας μεταξύ των ετών 2013 και 2014 (Πίνακας 2). Οι περιφέρειες με την μεγαλύτερη μείωση είναι η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.

Προσωρινά στοιχεία. Αναθεωρημένος Υπολογιζόμενος Πληθυσμός στο μέσο του έτους βάση της απογραφής πληθυσμού 2011


pdf_ Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ

Advertisements