Νέα «επίθεση» της Αποκεντρωμένης διοίκησης, στον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο με αφορμή τις διαδικασίες κατασκευής υδατοδρομίων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

χατζημαρκος θεοδωριδης

Ανακοίνωση με αιχμές σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ίδιου του Περιφερειάρχη κου Γιώργου Χατζημάρκου, εξέδωσε σήμερα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, απαντώντας έτσι ουσιαστικά σε όλα όσα τις προηγούμενες μέρες είχε αναφέρει η Περιφέρεια, αναφορικά με την εμπλοκή της διαδικασίας κατασκευής υδατοδρομίων στα νησιά μας.  

Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται συγκεκριμένα:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κατασκευή υδατοδρομίων και ουδέποτε έθεσε γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια. Άλλωστε, η βασική αρχή που τη διέπει είναι η τήρηση της νομιμότητας και μόνο. Τα όποια εμπόδια επικαλείται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με ανακοινώσεις του στον τύπο και με επιστολές του στα αρμόδια υπουργεία είναι απολύτως αναληθή και υποδηλώνουν την αγωνιώδη προσπάθειά του να παρακάμψει το νομοθετικό πλαίσιο με διάφορες μεθόδους και εφευρήματα. Είναι μία μέθοδος που προσπάθησε να εφαρμόσει και στο παρελθόν χωρίς επιτυχία, αφού ως γνωστόν “το ψέμα έχει κοντά ποδάρια”.

Σύμφωνα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου, οι υπηρεσίες της εξετάζουν πάντα κατά προτεραιότητα τις αποφάσεις που αφορούν στα υδατοδρόμια και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας προκειμένου να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατό. Ο Προϊστάμενος δε της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη σωστή διαδικασία ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εξάλλου, η ίδια ακριβώς λογική διέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διευκολύνουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Περιφερειάρχης έσπευσε να στείλει επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι η Α.Δ. Αιγαίου δημιουργεί ακραία γραφειοκρατικά εμπόδια στην υλοποίηση των υδατοδρομίων. Παρέλειψε όμως να αναφέρει ότι η έγκριση του ΓΕΝ, που επικαλείτο, αφορούσε προηγούμενες αποφάσεις ενώ ο ίδιος είχε ήδη λάβει νέες, εν αγνοία του ΓΕΝ και ότι στο μεταξύ έχει προβεί σε τροποποιήσεις των εγκεκριμένων, κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου.

Ο νόμος (2971/2001) είναι ξεκάθαρος: «[…]2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας […]».

Είναι αυτονόητο ότι το ΥΕΝ και το ΓΕΝ δίνουν τη σύμφωνη γνώμη τους επί συγκεκριμένων αποφάσεων και οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτών πρέπει να τους αποσταλεί εκ νέου για τη σύμφωνη γνώμη τους.

Το πρώτο έγγραφο του ΓΕΝ, που ο κ. Περιφερειάρχης ισχυρίζεται ότι αποτελεί την έγκριση και το οποίο χρονολογείται από 18-4-2016, εκφράζει τη γενική άποψη ότι το ΓΕΝ δεν έχει αντίρρηση για τη δημιουργία των υδατοδρομίων. Το δεύτερο που χρονολογείται από 23-6-2016 δίνει τη σύμφωνη γνώμη του για τις υπ’ αριθ. 75-97/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που ελήφθησαν το Μάρτιο του 2016.

Ωστόσο, η Περιφέρεια, χωρίς να ενημερώσει το ΓΕΝ, έλαβε νέες αποφάσεις τον Αύγουστο του 2016. Όπως είναι αυτονόητο απαιτούταν νέα έγκριση, καθώς είχαν τροποποιηθεί άρθρα των συμβάσεων, κατόπιν υποδείξεων του ΥΕΝ, τα οποία το ΓΕΝ δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το Δεκέμβριο του 2014 η Α.Δ. Αιγαίου παρέλαβε 13 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας με Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στα νησιά Αμοργό, Άνδρο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Καστελλόριζο, Λέρο, Λειψούς, Μήλο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σύμη και Σύρο.

Αφού πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα, επικυρώθηκαν στις 27-1-2015, δεδομένου ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των περιφερειών υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν.3852/10, και όχι σε έγκριση. Στις 16-2-2015 ακολούθησαν 7 ακόμη αποφάσεις που αφορούσαν στα νησιά Θήρα, Κάρπαθο, Κύθνο, Κω, Νίσυρο, Σίκινο και Χάλκη, οι οποίες επικυρώθηκαν στις 16-3-2015.

Έπειτα από το υπ. αριθμ. 3113.10-80/07/15-5-15 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής (τ. ΥΕΝ), το οποίο δεν εξέφραζε την εκ του νόμου απαραίτητη σύμφωνη γνώμη του, η Α.Δ. Αιγαίου με το υπ. αριθμ. 36922/29-5-15 έγγραφό της ενημέρωσε τα ΔΛΤ Σύρου, Τήνου-Άνδρου και Νάξου, που είχαν αποστείλει προγραμματικές συμβάσεις για υδατοδρόμια, ότι δεν μπορεί να εγκρίνει τις αποφάσεις τους.

Ένα χρόνο μετά, και συγκεκριμένα στις 12-4-2016 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επανήλθε με 23 αποφάσεις για το ίδιο θέμα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας και δεδομένου ότι τα ΔΛΤ συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το άρθρο 25 του ν.2971/01, η Α.Δ. Αιγαίου ζήτησε από την Περιφέρεια να  προσκομίσει τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ΥΕΝ όσο και του ΓΕΝ.

Στις 11-5-2016 ο Περιφερειάρχης μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 3113.1/15762/16/24-2-16 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το υπ’ αριθ. Φ.542/168/85/182184, Σ.1750 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τα οποία ανέφεραν: το μεν ΓΕΝ, ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να διαγνωσθεί κώλυμα αλλά θα πρέπει να υποβληθεί στο ΓΕΝ τεχνικός φάκελος για την αδειοδότηση υδατοδρομίων, το δε ΥΕΝ ότι δεν έχει αντίρρηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά έδιναν μία γενική άποψη και όχι σύμφωνη γνώμη για καθεμία συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, καθώς τα σχέδια των συμβάσεων δεν είχαν ελεγχθεί από τους ανωτέρω δύο φορείς, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της Α.Δ. Αιγαίου με το Υπουργείο και επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι για να εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη τους επί των συγκεκριμένων αποφάσεων θα πρέπει να τους αποσταλούν οι αποφάσεις για έλεγχο. Έτσι, η Α.Δ. Αιγαίου απέστειλε με πρωτοβουλία της στο ΥΕΝ και το ΓΕΝ τις αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιείχαν τα σχέδια των συμβάσεων, και ζήτησε από τα ΔΛΤ να στείλουν τα υπόλοιπα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Τον Σεπτέμβριο 2016 η Α.Δ. Αιγαίου παρέλαβε νέες αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το θέμα των υδατοδρομίων, για τις οποίες ζητήθηκαν στις 11-10-2016 χρονοδιάγραμμα και πόροι. Η Περιφέρεια προσκόμισε τα στοιχεία σχεδόν δύο μήνες μετά. Κι ενώ στις 22-12-2016 η  Α.Δ. Αιγαίου επικύρωσε όλες τις αποφάσεις της Περιφέρειας, για τις οποίες το ΥΕΝ έδινε τη σύμφωνη γνώμη του, η Περιφέρεια στις 20-12-2016 ψήφισε νέες τροποποιήσεις των αποφάσεων αυτών!

Στο μεταξύ τρία ΔΛΤ του ν. Δωδεκανήσου έστειλαν για έγκριση τις αποφάσεις τους στις υπηρεσίες της Α.Δ. στη Ρόδο. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Α.Δ. ζήτησε τις εγκρίσεις ΥΕΝ και ΓΕΝ. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι το ΓΕΝ έχει απαντήσει από τις 23-6-2016 με το Φ.858.7/61/183640/23-6-2016 έγγραφο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν παρελήφθη ποτέ διότι είχε σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δεν υφίστατο. Σήμερα το εν λόγω έγγραφο δεν έχει πλέον ισχύ, εφόσον εγκρίνει τις συγκεκριμένες αποφάσεις (αριθ. 75-97/2016) και όχι τις νέες, που ελήφθησαν τον Αύγουστο του 2016 με αριθ. 180,181, 183-204/2016).

Αντί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου να επιρρίπτει συνεχώς ευθύνες στους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται, θα έπρεπε ίσως να αναλογιστεί:

  • Γιατί δεν έστειλε τις προγραμματικές συμβάσεις εξ’ αρχής, πριν ακόμα τις φέρει προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο ΥΕΝ και στο ΓΕΝ ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
  • Γιατί χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου να διορθώσει αυτά που του ζήτησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής;
  • Γιατί χρειάστηκε δύο μήνες να στείλει στην Α.Δ. Αιγαίου το χρονοδιάγραμμα και την πρόβλεψη των πόρων στους κωδικούς του προϋπολογισμού, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι απαιτείται σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις;
  • Γιατί δεν είπε ποτέ ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/10, είχαν ελεγχθεί και επικυρωθεί ήδη από τις αρχές του 2015 από την Α.Δ. Αιγαίου;
  • Γιατί αφού «δουλεύει με τα τρία συναρμόδια Υπουργεία» και μόνο η Α.Δ. προβάλλει προσκόμματα, οι αρχικές αποφάσεις δεν έγιναν δεκτές από το ΥΕΝ; Μήπως γιατί δεν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
  • Γιατί ενώ έστειλε νέες αποφάσεις για έγκριση στο ΥΕΝ δεν ενημέρωσε και το ΓΕΝ;
  • Δεν γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των περισσότερων ΔΛΤ δεν έχουν ακόμη αποστείλει για έγκριση στην Α.Δ. Αιγαίου τις αποφάσεις τους για σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;
  • Γνωρίζει ότι για να συναφθεί μία σύμβαση απαιτούνται ενέργειες και από τους δύο συμβαλλόμενους;
  • Και τέλος, από πότε και με ποια δικαιολογία ανακηρύχθηκε ο ίδιος ως o «πατέρας» των υδατοδρομίων του Αιγαίου;

Πηγή : http://www.rodiaki.gr

Με τις δηλώσεις του ο Ν. Θεοδωρίδης απάντησε σήμερα στο ερώτημα αν η λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αποτέλεσμα ανικανότητας ή σκοπιμοτήτων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δίνει στη δημοσιότητα και νέα έγγραφα για τα υδατοδρόμια που διαψεύδουν και εκθέτουν τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ν. Θεοδωρίδης: Υπάρχουν σκοπιμότητες από την πλευρά της Περιφέρειας

Ερωτηματικά εγείρει πλέον η στάση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο ζήτημα των υδατοδρομίων. Στα όρια της εμμονής η συνεχής «ανακάλυψη» προσκομμάτων για να μην υλοποιηθεί το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Νίκος Θεοδωρίδης: Η αδικία δεν μπορεί να γίνεται τέχνη!

«Μέχρι να αποσαφηνίσει ο κ. Θεοδωρίδης αν ο νομοθέτης, όταν αναφέρεται σε μηχανήματα και μέσα, εννοεί και τα οχήματα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να εξετάσει την δυνατότητα σύστασης Σώματος Ιππικού»

Νίκος Θεοδωρίδης: Εντολές για παρανομίες, δεν δέχτηκα ποτέ, ούτε πρόκειται να δεχτώ απο κανένα! Προτιμώ να πάω σπίτι μου!

8 Ιουλίου 2016

Γ. Χατζημάρκος: «Τα 25.000 στρέμματα που κάηκαν στην Απολακκιά, έχουν ονοματεπώνυμο»

8 Ιουλίου 2016

Απορρίφθηκαν αποφάσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

«Θα παραμείνω για λίγο ακόμη ψύχραιμος» διαμηνύει ο Περιφερειάρχης

5 Ιουλίου 2016

Απάντηση Περιφερειάρχη στη Αποκεντρωμένη : Τα περί άσκησης πιέσεων για την έκδοση ευνοϊκών αποφάσεων, είναι ένας αυθαίρετος, αναπόδεικτος ισχυρισμός της ΑΔΑι που συνιστά ταυτόχρονα και βαρύτατη συκοφάντηση κατά της σημερινής Περιφερειακής αρχής.

4 Ιουλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης μίλησε «έξω από τα δόντια» για τις πρακτικές της Αποκεντρωμένης. Απάντηση από τον Γ.Γ.

Το κεντρικό κράτος διατηρεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαιωνίζοντας την καχυποψία και την επιφύλαξη της διοικητικής και πολιτικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού.

 

Advertisements