ΑΣΕΠ: Αλλάζει το κόστος για τα παράβολα συμμετοχής & ενστάσεων (ΦΕΚ)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για ασεπ

Στην αναπροσαρμογή των προβλεπόμενων παραβόλων για τη συμμετοχή αλλά και την ένσταση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προχωρούν με ΚΥΑ η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαρακης.   

Αναλυτικά, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιλαμβάνει:

Τα προβλεπόμενα παράβολα:

α) υποβολής αίτησης συμμετοχής σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994, άρθρο 16 παρ. 6, όπως ισχύει και ν. 3051/2002, άρθρο 10 παρ. 2),

β) υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ν. 3979/2011, άρθρο 46 παρ. 1) και

γ) υποβολής ένστασης (ν. 2527/1997, άρθρο 7 παρ. 4 και ν. 3051/2002, άρθρο 10 παρ. 2)

αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

– Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής σε γραπτό διαγωνισμό ή σε διαδικασία επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή σε λοιπές διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται σε τρία (3) ευρώ.

– Το παράβολο υποβολής αίτησης συμμετοχής στην ειδική γραπτή δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων) για διορισμό στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ.

– Το παράβολο υποβολής ένστασης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Tο αναπροσαρμοζόμενο ποσό του παραβόλου της ένστασης δεν ισχύει για προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

 

Advertisements