Δημόσιο-ΟΤΑ: Χωρίς θεώρηση Επιτρόπου από 1.1.2019 τα Χρηματικά Εντάλματα (τροπολογία)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Δεν θα υποβάλλονται για θεώρηση στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα χρηματικά εντάλματα των δαπανών του κράτους από την ψήφιση του νόμου και των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων από 1.1.2019, ενώ η θεώρησή τους από εξωτερικό ελεγκτή δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή τους. Αυτό προβλέπει διάταξη (άρθρο 37) που βρίσκεται ενσωματωμένη στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Παράλληλα, με επόμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την ιδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή, να διενεργεί στοχευμένους ελέγχους δαπανών, είτε σε συγκεκριμένους φορείς είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που πραγματοποιούνται οι δαπάνες.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου έχει ως εξής:

arthro 37

Ωστόσο έχει εφαρμογή ο Ν. 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, ….Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. – Άρθρο 78 Αποστολή ΧΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο

«1.α. Για τα ΧΕ που δεν εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ απαιτείται, μετά την πληρωμή της δαπάνης, η αποστολή του πρωτοτύπου και των δικαιολογητικών εξόφλησης στην αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου από την εξόφληση μήνα, για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου. Τα ΧΕ συνοδεύονται από κατάσταση στην οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής: …….»

 Άλλες σχετικές διατάξεις :

ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-16 ΠΔ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες

ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-14 Ν 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης

ΦΕΚ 129/17-10-15 Ν 4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Ενημερώθηκε 13/2/2017 :

O πρώην δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης σχολιάζει το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ με το οποίο καταργείται ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών του κράτους και των ΟΤΑ. Όπως γράφει ο κ. Σκοτινιώτης πρόκειται για «ακατανόητη, πραγματικά, επιλογή. Η κατάργηση θεσπίστηκε με τον Ν. 4337/2015, και τώρα, με το άρθρο 37 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, αποσαφηνίζεται η έννοια της μη άσκησης προληπτικού ελέγχου . Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας στις δαπάνες του Κράτους καταργείται από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ενώ στις δαπάνες των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από 1.1.2019 (δηλαδή την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών …).

Ο προληπτικός έλεγχος διασφαλίζει τα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των ΟΤΑ αποτρέποντας τον κίνδυνο καταλογισμού εις βάρος τους ποσών από δαπάνες, που ενδεχομένως κριθούν μη νόμιμες, κατά τον κατασταλτικό έλεγχο

Κοινό αίτημα Α΄βάθμιων συλλόγων Περιφερειών για αναστολή εφαρμογής του Ν.4337/2015 “Περί … μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις Οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών

Αλλαγές στα οργανογράμματα προβλέπει η εγκύκλιος για την αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των ΥΔΕ στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων

Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών μετά την κατάργηση των ΥΔΕ

19 Ιουλίου 2016

Δημοσιονομική εκτροπή

(Άρθρο του Ε. Βεκρή Δ/ντή ε.τ. του Γ.Λ. Κράτους 16/8/2015 naftemporiki.gr)

Φύλακες γρηγορείτε 

(Άρθρο του Ε. Βεκρή Δ/ντή ε.τ. του Γ.Λ. Κράτους 30/7/2015 naftemporiki.gr)

6ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

(Της Μαρίας Μαυρίκου – Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμων – 20/10/2015 http://www.koinignomi.gr)

ΕΝΠΕ γνωμοδότηση : Ο έλεγχος δαπανών των Περιφερειών 

Νικόλαος-Κομνηνός ΧΛΕΠΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών – Ιούνιος 2014)

Advertisements