Τροπολογία για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε παραμεθόριο περιοχή και έλαβαν επιδότηση για την αγορά πρώτης κατοικίας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Βουλευτές Δωδεκανήσου

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, αναφέρει: Η τροπολογία που αφορά στη ρύθμιση του θέματος της επιδότησης για την αγορά πρώτης κατοικίας στους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ο.Τ.Α. που υπηρετούσαν σε παραμεθόριο περιοχή και η οποία κατατέθηκε

σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα 21.02.17, αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει βρει την απόλυτη στήριξη απ’ ΟΛΟΥΣ τους βουλευτές Δωδεκανήσου – ο καθένας απ’ το δικό του θεσμικό ρόλο – που με τις απόψεις τους έχουν συμβάλλει στη δημιουργία της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης.

Με τη θεσμοθέτηση της προτεινόμενης τροπολογίας – προσθήκης, λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας στην περιφέρειά μας και με σαφήνεια ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης δεκαετούς παραμονής του υπαλλήλου στην παραμεθόριο.

Πότε θα κατατεθούν ??? οι τροπολογίες για τη μετατροπή των σχέσεων εργασίας των ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου σε πλήρους απασχόλησης, καθώς και της επαναφοράς των διατάξεων για τη σύνθεση των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως προβλεπόταν στο άρθρο  249 του Ν.3852/2010;

Ενημερώθηκε 24-2-2017 :

Διαβάστε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημήτρης Γάκης στη Βουλή: «Η αποδοχή της τροπολογίας για την επιδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας στους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε παραμεθόριο περιοχή δείχνει την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης»

Διαβάστε εδώ τον επίσημο κατάλογο των προβληματικών περιοχών στις οποίες αναφέρεται η τροπολογία 

Πιο συγκεκριμένα, στην τροπολογία – προσθήκη προτείνονται τα εξής:

«Α) για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μια δεκαετία αφορά το συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και

Β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων.

Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας».

Πηγή : http://www.rodiaki.gr

 

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Η αδιαφορία ή η διαρκής μετάθεση ευχάριστων υποσχέσεων στο αόριστο μέλλον δηλώνει τον ορισμό του απόλυτου εμπαιγμού.

 

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: