Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (5η εγκύκλιος)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων των υπαλλήλων ΟΤΑ περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ενόψει και της επικείμενης διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.    

Διαβάστε εδώ την αρ. πρωτ. 6608/01-03-2017 5η εγκύκλιο με θέμα Π.Δ. 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Έξι διευκρινίσεις & προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (4η εγκύκλιος)

Advertisements