ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα» – Σαφής αναφορά για συγχώνευση / κατάργηση κλάδων ή ειδικοτήτων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ) παρουσιάζονται τα πρώτα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας από την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος των κλάδων στο Δημόσιο και γίνεται σαφή αναφορά για την συγχώνευση/κατάργηση των προβλεπομένων κλάδων ή ειδικοτήτων προσωπικού στο δημόσιο καθώς και τη μελέτη για τη σύσταση διυπουργικών κλάδων με στόχο, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας η οποία εμποδίζεται από το γεγονός ότι ένας υπάλληλος, παρότι κάνει ακριβώς την ίδια εργασία, ανήκει σε διαφορετικό κλάδο.   

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ 2/3/2017)

ΑΔΑ: 4Α3ΥΚ-Υ – Οροι και προυποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προισταμένων οργανικών μονάδων

23 Ιουνίου 2011

Advertisements