Εγκύκλιος : Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 και στους ΟΤΑ. Άμεση συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Την επέκταση εφαρμογής του νόμου 4369/2016 για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού προβλέπει εγκύκλιος τους ΥΠΕΣ    

«…..αναγνωρίζουμε ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του β΄ µέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολοµέλειες  ∆ιεύθυνσης και Τµήµατος…..Όµως, σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα της αξιολόγησης θα εφαρµοσθεί όπως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του ν. 4369/2016…..»

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (οικ. 11635/10 Α̟πριλίου 2017)

ΟΣΥΑΠΕ : Οργανώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση

Κατατέθηκε τροπολογία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων (τροποποίηση διατάξεων ν.4369/2016, 3528/2007, 3584/2007)

Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

Advertisements