Περί αργιών και ημιαργιών στο Δημόσιο Τομέα και την Αυτοδιοίκηση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Αργίες : Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 299/30.12.1980 ΦΕΚ (τεύχος Α’), και κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981, ορίστηκαν ως αργίες

 • Η εθνική εορτή
 • η 28η Οκτωβρίου
 • Η πρώτη του έτους,
 • τα Θεοφάνεια, ,
 • η Καθαρή Δευτέρα,
 • η Μεγάλη Παρασκευή,
 • το Μεγάλο Σάββατο,
 • η Δευτέρα του Πάσχα,
 • η 1η Μαΐου,
 • του Αγίου Πνεύματος,
 • της Κοίμησης της Θεοτόκου,
 • η πρώτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές.
Ημιαργίες : Επίσης ως ημιαργίες καθορίστηκαν η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου έτους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη.
Στις ημιαργίες η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13η μεταμεσημβρινή ώρα ή την 12η μεσημβρινή ώραν, εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία. (περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο παράγραφο 3 του Ν. 1157/81.

Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμη ή ημιεργάσιμη ημέρα δύναται να ορίζεται ως ημέρα αργίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με αντίστοιχη μείωση προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών. (άρθρο 1 παρ 11 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 299/30.12.80 τεύχος Α)

[Σημείωση: Επειδή υπάρχουν διαφορετικά ωράρια από το 7.00-15.00 στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, στην πράξη στις ημιαργίες διακόπτεται η εργασία του υπαλλήλου δύο ώρες πριν τη λήξη της βάρδιας]

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

ΦΕΚ 85_Α_260468
Advertisements