Εγκύκλιος προς ΟΤΑ : Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ

Η εγκύκλιος περιγράφει τα απαραίτητα στοιχεία των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και θα πρέπει να ακολουθηθεί πιστά από τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους φορείς, ώστε να επιτευχθεί τόσο η περιστολή της όχλησης όσο και η προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ / 6-4-2017

 

Advertisements