Δημοσιεύθηκε ο Ν.4472/2017 (πολυνομοσχέδιο) – Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου……. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».    

Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σε ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα.

ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017 Ν.4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.  Πατήστε για εμφάνιση

 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με μέτρα, αντίμετρα

Advertisements