Εγκύκλιος : Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 – Προθεσμία έως 23 Ιουνίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Αναμένεται έως το Δεκέμβριο του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., ενώ μέχρι τον Απρίλιο 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.    

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : 67ΙΡ465ΧΘΨ-ΛΜ8 / 26-5-2017 )

Προηγούμενη εγκύκλιος (ΑΔΑ : 79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ / 30-3-2016)  αναφέρει ότι  σε δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις με βαθμό μεγαλύτερο (ή ίσο) του 90 οδηγεί τον δημόσιο υπάλληλο σε ταχύτερη προαγωγή κατά ένα έτος.

Η κλίμακα της βαθμολογίας αξιολόγησης ορίζεται από το 0 έως το 100 και η τελική βαθμολογία εξάγεται από τον μέσο όρο των δύο αξιολογητών. Σε περιπτώσεις άριστης βαθμολογίας απαιτείται ειδική αιτιολογία όπως και για όσους συγκεντρώσουν βαθμολογία κάτω του 60. Οι αξιολογούμενοι  έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον ειδικής επιτροπής.

Η αξιολόγηση είναι «αμφίδρομη», δηλαδή ο προϊστάμενος θα αξιολογείται από τους υφισταμένους του, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση θα συνδεθεί με τη στοχοθεσία που θα τεθεί σε κάθε τμήμα ή διεύθυνση – διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος. Προφανώς η αξιολόγηση δεν θα συνδέεται με απολύσεις. Βασικότερο κίνητρο θα είναι η προσμέτρηση της αξιολόγησης στην ανάληψη θέσεων ευθύνης.

ΟΣΥΑΠΕ : Οργανώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση

ΑΔΕΔΥ : Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

«Ξεκλείδωσαν» οι κρίσεις γενικών διευθυντών. Προκήρυξη για την στελέχωση επιτελικών θέσεων των υπουργείων εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εγκύκλιος : Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 και στους ΟΤΑ. Άμεση συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κατατέθηκε τροπολογία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων (τροποποίηση διατάξεων ν.4369/2016, 3528/2007, 3584/2007)

Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για το νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων και βαθμολόγησης των υπαλλήλων

Advertisements