Εγκύκλιος : Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η υπουργός μετά την κατάρτιση των οργανογραμμάτων, ζητά πλέον από τους φορείς και την κατάρτιση περιγραμμάτων, τονίζοντας στην εγκύκλιο ότι αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.  

Επίσης η υπουργός ζητά την ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων εργασίας, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με περισσότερα μέλη, καθώς και για την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των όσων από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν ορισθεί και ήδη εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Advertisements