Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για ααδε

Στο ΦΕΚ 2040/τ.Β΄/13-6-2017 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.     

 

 

Ξεκίνησε η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυβέρνηση ? Ανεξάρτητη αλλά όχι ανεξέλεγκτη ?

 

 

 

Advertisements