Η περιφερειακή αρχή Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην αξιολόγηση δομών, στο νέο οργανόγραμμα και στην περιγραφή των θέσεων εργασία

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για Οργανογράμματα

Μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η περιφερειακή αρχή Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην προκήρυξη για την επιλογή Εμπειρογνώμονα για το ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Π.Δ.Ε.    

Σύμφωνα με την διακήρυξη σκοπός του προτεινόμενου έργου αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Π.Δ.Ε. και το Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε. στην κατεύθυνση υποστήριξης των στόχων που έχει θέσει για την διαμόρφωση ενός ευέλικτου, λειτουργικού σχήματος που θα αναδιατάσσει τους διαθέσιμους πόρους

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του έργου του Εμπειρογνώμονα περιλαμβάνει :

  • Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και κριτηρίων αξιολόγησης δομών, κατάθεση προτάσεων για τα νέα Οργανογράμματα και την Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας και σύνταξη Οδηγού κατάρτισης του νέου Ψηφιακού Οργανισμού της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.

 

Αντλήστε από εδώ την προκήρυξη με Α.Δ.Α.: ΩΛΨ4ΟΡΕΒ-ΟΩ2

Advertisements