Νέα εγκύκλιος : Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εκκίνησε με την κατάθεση των τροποποιήσεων των Οργανογραμμάτων των Υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων και συνεχίζει με την αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων οργανώσεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλων εφαπτόμενων δράσεων για την αποκομματικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όπως το σύστημα κινητικότητας, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων εν γένει. Συνεπώς, η όποια παρακώλυση στην εφαρμογή της αξιολόγησης συνεπάγεται την ανάγκη για πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις στα λοιπά διασυνδεόμενα πεδία.  
Η απαίτηση της κοινωνίας και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων για μια νέα, αξιοκρατική, δημοκρατική, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση δεν συνιστά μνημονιακή υποχρέωση αλλά συνταγματική επιταγή.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 7ΖΖΞ465ΧΘΨ-ΥΘΟ / 12-7-2017

 

 

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισε τη ΔΙΑΚΟΠΗ κάθε διοικητικής διαδικασίας ή ενέργειας που αφορά τη διαδικασία αξιολογήσεως με τον ν. 4369/201626

Ιουνίου 2017

26 Μαΐου 2017

11 Απριλίου 2017

Advertisements