Εγκύκλιος : Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Δημοσίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία καλεί όλους τους φορείς που ανήκουν στην Γενική κυβέρνηση, να προχωρήσουν μέχρι τέλη Ιουλίου στην επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων τους   

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι: «Σε περίπτωση μη αποστολής του σχετικού υλικού, κατά τα ανωτέρω, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, σας γνωρίζουμε ότι οι υφιστάμενοι Οργανισμοί/Κανονισμοί Λειτουργίας των εν λόγω φορέων και υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και συνεπώς βάσει αυτών θα εφαρμοστεί το εν λόγω σύστημα».

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 7ΗΕΧ465ΧΘΨ-ΠΕ0 / 12-7-2017

Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»

Advertisements