Προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Ενημέρωση σχετικά με τις 2816 και 2817/2017 αποφάσεις του ΣτΕ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για αξιολόγηση

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 2816/2017 και 2817/2017,  αναφέρονται το άρθρο 97 του υπαλληλικού κώδικα που αφορά στο προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, και ακυρώνουν τα ΠΔ  131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» και 149/2010 (Α’ 242/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος που στις διατάξεις τους αναφέρονται στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες, που ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίες (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ.  

Σύμφωνα με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αυτές οι αποφάσεις αποτελούν πλέον ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ από το ανώτατο δικαστικό όργανο του ΣτΕ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε παρόμοια περίπτωση τροποποίησης ΟΕΥ

Ωστόσο είναι χρήσιμες οι ακόλουθες επισημάνσεις :

Διάταξη νόμου που κηρύσσεται αντισυνταγματική

3528_4275_4369

 

 

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

 

 

 

Advertisements