Εγκύκλιος προς Περιφέρειες και Δήμους : Διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

eperifereia logo

εγκύκλιος

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των υπηρεσιών, ως προς την εξειδίκευση και ̟προσαρμογή των εργαλείων της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών, εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τα ̟περιγράμματα θέσεων εργασίας.   

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 945Χ465ΧΘ7-9Θ0 / 26-1-2018

Κατεβάστε τα παραρτήματα της εγκυκλίου από τους ακόλουθους συνδέσμους :

Περιγράμματα θέσεων εργασίας

 

Επί του πρακτέου, μπορείτε να  δείτε (ως υπόδειγμα) το παράρτημα 4  συμπληρωμένο από τους φορείς  που το ανάρτησαν για τις ανάγκες του πρώτου κύκλου κινητικότητας 2017 (επιλέγοντας το φορέα, γίνεται λήψης ενός αρχείου xlsx που περιέχει πίνακα με εννέα στήλες. Η τελευταία 9η στήλη αναφέρεται στο «Περίγραμμα Θέσης» και περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο, που το εμφανίζει) :

1ος κύκλος κινητικότητας

 

Εγκύκλιος : Έως τη Παρασκευή 15/12/2017 να συσταθούν ομάδες εργασίας και να ορισθούν υπάλληλοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος

11 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος για τους ΟΤΑ : Ψηφιακό Οργανόγραμμα – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel …το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017

6 Οκτωβρίου 2017

Εγκύκλιος : Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Δημοσίου

13 Ιουλίου 2017

Εγκύκλιος : Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων

8 Ιουνίου 2017

Περιγράμματα θέσεων εργασίας (job description) περιγράφονται σε παράρτημα στο νέο οργανισμό της Περ. Αττικής – Δημοσιευμένες 756 σελίδες! στο ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/ 29-12-2016

3 Ιανουαρίου 2017

Εγκύκλιος : Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

9 Αυγούστου 2016

30/4/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» (ΑΔΑ : ΒΕ56Χ-ΠΥΘ)
30/4/2013 Οδηγός για το σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 

 

Advertisements