Εγκύκλιος : Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος  ΑΔΑ : Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι / 7-6-2018 Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού    

 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Ενημέρωση σχετικά με τις 2816 και 2817/2017 αποφάσεις του ΣτΕ

Προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Ενημέρωση σχετικά με τις 2816 και 2817/2017 αποφάσεις του ΣτΕ

 

 

 

 

Advertisements