Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/τ.A΄/19-07-2018 ο νόμος 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 133/τ.A΄/19-07-2018 ο νόμος 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]   

 

 

 

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Ευχαριστούμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Γάκη για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/16 (video)

Κατατέθηκε στη Βουλή ο «Κλεισθένης 1». Αναμένεται να ψηφισθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη Βουλή με απώτατο όριο την Παρασκευή 13 Ιουλίου

Advertisements