Εγκύκλιος : Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4 / 20-7-2018 «Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018»  

 

 

 

Advertisements