Παράταση στην ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή μέχρι 30 Ιουνίου 2019

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Ν.4583/2018 (ΦΕΚ_212τ.Α΄/18-12-2018) Άρθρο 88 – Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του Άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.». 

 

 

Εγκύκλιος : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή, το αργότερο μέχρι 31/12/2018

Η Ψηφιακή Υπογραφή και το κέρδος για το Δημόσιο

«Μέσα στο 2018 θα έχουμε ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο» δήλωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Θεοδωράκης στον ρ/σ Ionion FM

Εγκύκλιος : Παράταση έως 1/1/2018 στην υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα

Advertisements