Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Αξιολόγηση προσωπικού και χρονοδιάγραμμα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 οι σχετικές με την αξιολόγηση ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα διενεργηθούν από 14 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019.

Ειδικότερα, για την απρόσκοπτη διενέργεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης, τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης έχουν ως εξής : 

 14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης

15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019

Ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας  θα συμπληρώσει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν

6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019

Ο Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του

10 έως 30 Ιουνίου 2019

Ο Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ / 12-3-2019 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018»

 

 

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Διαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

3η εγκύκλιος του ΥΠΔΑ για τη στοχοθεσία έτους 2019. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της

2η πανομοιότυπη εγκύκλιος του ΥπΔΑ με θέμα «Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019»

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019

Advertisements