ΑΔΕΔΥ : Συμπλήρωση Δήλωσης Συμμετοχής στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΑΔΕΔΥ

Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  που συνεδρίασε στις 19/03/2019 στην Αθήνα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και κάλεσε τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης σας στέλνουμε τη «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή».

Οι δηλώσεις αυτές (υπαλλήλων, προϊσταμένων, κλπ.) πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στους Συλλόγους σας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τις καταθέσουν (ομαδικά) στις Διευθύνσεις Προσωπικού και Διοικητικού και θα λάβουν και πρωτόκολλο.

Εξυπακούεται πως όπου δεν υπάρχουν Σύλλογοι, ο κάθε συνάδελφος μπορεί να καταθέσει μόνος του τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή.

pdf_  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ

Πηγή : https://adedy.gr

ΑΔΕΔΥ : Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 19/03/2019 για την αξιολόγηση και το πρόγραμμα δράσης

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Αξιολόγηση προσωπικού και χρονοδιάγραμμα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

Εγκύκλιος ΥΠΔΑ : Διαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

3η εγκύκλιος του ΥΠΔΑ για τη στοχοθεσία έτους 2019. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της

2η πανομοιότυπη εγκύκλιος του ΥπΔΑ με θέμα «Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019»

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019

Στη φάση της ηλεκτρονικής αυτοαξιολόγησης συμμετείχαν μόλις 90.808 από τους 161.252 υπαλλήλους που καταγράφηκαν στην σχετική διαδικτυακή βάση δεδομένων (ποσοστό 56%)

 

Advertisements