ΥΠΔΑ : 55.000 € για παροχή προτύπων συμβουλευτικού χαρακτήρα (τεχνική υποστήριξη) για τη δημιουργία ειδικών ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για πΕΡΙΓΡΆΜΜΑΤΑ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΑΔΑ : ΩΖΨ465ΧΘΨ-1Γ3) Έγκριση Πρακτικών των υπ. αρ. 3/20.7.2017 & 4/21/.7.2017 Συνεδρίασεων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Κατακύρωση του με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.500/44/21201/3.7.2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας».

 

ΑΠΟΠΕΣ : Η «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. «…Απέδειξαν με τη στάση τους ότι «φοβούνται» την εξέταση των καταγγελιών μας και την  απόφαση αυτού του οργάνου…»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Ανοικτή επιστολή για τον υποσταθμό του Αγίου Νικολάου

Από τον σύλλογο ΑΠΟΠΕΣ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Στις 31-7-2017 που έπρεπε το αρμόδιο συμβούλιο να κρίνει για το αν ευσταθεί ο ισχυρισμός της ότι είναι καθ’ όλα νόμιμη, ετράπη σε  ΆΤΑΚΤΗ ΦΥΓΗ.   Συνέχεια

Όλγα Γεροβασίλη : Θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε το Δημόσιο, όχι να το καταργήσουμε

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Συνέντευξη στην εφημερίδα Financial and Markets Voice και το δημοσιογράφο Ανδρέα Μαραθιά.

2. Ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο, δανειστών, αντιπολίτευσης και πολιτών…

Όλγα Γεροβασίλη: Ο δημόσιος τομέας βρίσκεται στο στόχαστρο εκείνων που επιθυμούν διακαώς την απαξίωση και την υποβάθμισή του. Και αυτούς θα πρέπει να τους αναζητήσει κανείς σε κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συμφέροντα και μερίδα της αντιπολίτευσης που τα συνεπικουρεί.    Συνέχεια

Ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπιστεύεται την Αυτοδιοίκηση, τους πολίτες και τα στελέχη του

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Για έλλειμμα Δημοκρατίας έκανε λόγο η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, αναφερόμενη στην απαγόρευση του επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τα στελέχη της ΝΔ να συμμετάσχουν στον περιφερειακό διάλογο, τον οποίο διοργανώνει η κυβέρνηση.    Συνέχεια

Ιωάννης Γιαννάς – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης : «…O όγκος δουλειάς είναι ιδιαίτερα μεγάλος ενώ το φάσμα των αρμοδιοτήτων των επιμέρους τμημάτων είναι ευρύτατο, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα να αδυνατούν να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες…»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για Ρόδος κτιριο ΔΟΥ

Η υπόθεση με τα χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα που βρέθηκαν στην αποθήκη επιχείρησης στην πόλη της Ρόδου για να διατεθούν προς πώληση, πήρε διαστάσεις ανά το πανελλήνιο. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι η μοναδική, καθώς καταφθάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις. Το ελεγκτικό έργο στην αγορά, καθίσταται όμως σχεδόν αδύνατο, λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών.     Συνέχεια

Ό. Γεροβασίλη: Η μάχη με τη διαφθορά για εμάς είναι καθημερινή, διαρκής και αδιαπραγμάτευτη

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Tην ετήσια ΕΚΘΕΣΗ του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) για το 2016 παρέλαβε σήμερα από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.  Συνέχεια

Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των περιφερειών και των δήμων οικονομικού έτους 2018, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών οικονομικού έτους 2018, περιλαμβάνουν δυο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν.
Εκεί αναφέρεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.
Επίσης, δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης, ελέγχου και αναμόρφωσης των προϋπολογισμών αυτών.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4483/2017 (πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ) «…Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών…»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/τ.Β΄/31-7-2017 Ν.44836/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»

Μάχη 254 στελεχών του Δημοσίου για 20 θέσεις Γενικών Διευθυντών στα υπουργεία

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Σχετική εικόνα

Τα περιζήτητα ανώτατα πόστα στα υπουργεία που με τον ισχυρό ανταγωνισμό προσόντων και αριθμού υποψηφίων θυμίζουν πλέον πολυεθνικές

Ενα καινούργιο φαινόμενο αναδύεται στο Δημόσιο, μέσω των αλλαγών που επίκεινται στην κορυφή της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας. Διαπιστώνεται πρωτόγνωρος – για τα ειωθότα του δημόσιου τομέα – διαγκωνισμός μεταξύ προσοντούχων δημοσίων υπαλλήλων για διεκδίκηση ανώτατης θέσης σε κεντρικές υπηρεσίες δημοσίων φορέων. Μια «εσωτερική κινητικότητα», και μάλιστα με ισχυρό ανταγωνισμό, τόσο ως προς το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και διοικητικής εμπειρίας όσο και ως προς το πλήθος των αιτήσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνέχεια

Βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της εργασιακής συμβάσεως δεν είναι μόνο αυτή η οποία προκαλεί υλική ζημία, αλλά και εκείνη η οποία επιφέρει ηθική βλάβη

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αγωγή αποζημίωσης σε βάρος της ΔΕΔΔΗΕ κατέθεσε χθες διά μέσω των δικηγόρων του στη Ρόδο το επί σειρά ετών στέλεχος της ΔΕΗ στην περιοχή μας κος Βασίλης Μαλανδρής.

Η αγωγή, κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς πρωτοδικείου της Ρόδου και σύμφωνα με πληροφορίες, στρέφεται κατά της Ανώνυμης Εταιρίας ΔΕΔΔΗΕ, εξαιτίας της αιφνιδιαστικής και αναίτιας αποπομπής του από τη θέση του προϊσταμένου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ήταν μεθοδευμένη για να υποβαθμιστεί από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα για άγνωστους λόγους.   Συνέχεια