Εγκύκλιος : «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στην εγκύκλιο του, το ΥΠ.Δ.Α. ζητά από όλα τα Υπουργεία, να καθορίσουν Μονάδες ή Υπηρεσίες (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα κ.λπ.) του τομέα ευθύνης τους, στις οποίες θα εφαρμόσουν το ΚΠΑ και αφετέρου να προσδιορίσουν το σχετικό χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του, αποστέλλοντας τα στοιχεία αυτά εγγράφως στη Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιολόγησης Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. …………..   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου).

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Τα υφιστάμενα προβλήματα που πρόεκυψαν από την διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων του ν.4264/14, απαιτούσαν καθιέρωση σαφών και διαφανών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
Οι νέες οικονομικές συνθήκες, οδηγούν στην επικαιροποίηση των κοινωνικών κριτηρίων και την ποσόστωση ανά κατηγορία αυτών.
Επίσης, η υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλές των περιπτώσεων εφαρμοζόταν λανθασμένα στην απονομή αδιάθετων αδειών.

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50), την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38), το άρθρο 36 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) και εκάστοτε ισχύουν.    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που αφορούν το καθεστώς των μετατάξεων και αποσπάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Συνέχεια

Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Με εγκύκλιό του το υπ. Οικονομικών, κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 75-91 του ν. 4446/2016 (Α.240), με τις οποίες διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές στο υφιστάμενο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέθηκαν σε ισχύ, από την 1η-1-2017, οι απαιτούμενοι διαχειριστικοί κανόνες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή αυτών, καθώς και για τη διενέργεια επιτόπου ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ωραρίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απαντά σε ερώτημα της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4  του Π.Δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» έχει οριστεί ότι «Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων – Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης.     Συνέχεια

Εγκύκλιος : Καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η υπουργός μετά την κατάρτιση των οργανογραμμάτων, ζητά πλέον από τους φορείς και την κατάρτιση περιγραμμάτων, τονίζοντας στην εγκύκλιο ότι αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.   Συνέχεια

Εγκύκλιος : Έως 31 Ιουλίου η «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

H έγκαιρη, έως 31-7-2017, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και των λοιπών φορέων του Δημοσίου ανάγεται σε ζήτημα κρίσιμης σημασίας, καθώς η έκδοση των επικαιροποιημένων Οργανισμών/Κανονισμών τους αποτελεί μία εκ των βασικών και απαρέγκλιτων προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), το οποίο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄).     Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διευκρινίσεις για το Υπόδειγμα βεβαίωσης που εκδίδουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και το Βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, αναφορικά με την προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

 

Διευκρινιστική εγκύκλιο, εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετική με την πλήρωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο.     Συνέχεια