Εγκύκλιος : Παράταση έως 1/1/2018 στην υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, κάτι που προβλέφθηκε με το νόμο για την κινητικότητα (Ν.440/2016) παίρνει εξάμηνη παράταση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ / 27-7/2017

Εγκύκλιος : Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα. Οι υπηρεσίες καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Τονίζοντας την δυνατότητα ουσιαστικής συνδρομή του συνόλου των φορέων του δημοσίου τομέα στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και υπηρεσιών, με στόχο τόσο να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία όσο και την επίτευξη εξοικονομήσεων πόρων στη λειτουργία των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που διανύει η Χώρα, θεωρούμε ότι κάθε βήμα προς την ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας και της κατοχύρωσης της διαφάνειας στη σχέση Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών αποκτά ιδιάζουσα σημασία.     Συνέχεια

Ορισμός μελών στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών στους Δήμους

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφεται από τον Πάνο Σκουρλέτη και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : Ψ6ΦΨ465ΧΘΨ-Ν4Μ / 21-7-2017

Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Δημοσίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία καλεί όλους τους φορείς που ανήκουν στην Γενική κυβέρνηση, να προχωρήσουν μέχρι τέλη Ιουλίου στην επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων τους    Συνέχεια

Νέα εγκύκλιος : Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Καθίσταται σαφές ότι η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εκκίνησε με την κατάθεση των τροποποιήσεων των Οργανογραμμάτων των Υπουργείων και άλλων δημόσιων φορέων και συνεχίζει με την αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων οργανώσεων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος άλλων εφαπτόμενων δράσεων για την αποκομματικοποίηση, τον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όπως το σύστημα κινητικότητας, το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων εν γένει. Συνεπώς, η όποια παρακώλυση στην εφαρμογή της αξιολόγησης συνεπάγεται την ανάγκη για πιθανές περαιτέρω ρυθμίσεις στα λοιπά διασυνδεόμενα πεδία.   Συνέχεια

Η πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για ααδε

Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα των στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέστειλε στις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, αναφερόμενος διεξοδικά στην πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη τους, καθώς και  για τις συνέπειες που θα υποστούν όσοι υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα ή καταχρώνται την εξουσία τους με πράξεις ή παραλείψεις.   Συνέχεια

Υπενθυμιστική εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/οικ.28008/31.10.2016 (ΑΔΑ: Ω20Σ465ΦΘΕ-5ΩΥ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/84/οικ. 31079/2.12.2016 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΟ465ΦΘΕ-ΑΝΘ) εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, παρακαλούμε όποιες υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στη συγκρότηση των οικείων πειθαρχικών συμβουλίων να προβούν άμεσα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων.   Συνέχεια

Εγκύκλιος : «Αποστολή Οδηγού Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Στην εγκύκλιο του, το ΥΠ.Δ.Α. ζητά από όλα τα Υπουργεία, να καθορίσουν Μονάδες ή Υπηρεσίες (Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις, Τμήματα κ.λπ.) του τομέα ευθύνης τους, στις οποίες θα εφαρμόσουν το ΚΠΑ και αφετέρου να προσδιορίσουν το σχετικό χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του, αποστέλλοντας τα στοιχεία αυτά εγγράφως στη Διεύθυνση Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων – Τμήμα Οργάνωσης & Αξιολόγησης Δομών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. …………..   Συνέχεια