Άρειος Πάγος: Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, είναι τακτικές αποδοχές

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012 Υποπαράγραφος Γ. 1.: Μισθολογικές Διατάξεις του Δημοσίου Τομέα:

1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Νέα, διορθωμένη Εγκύκλιος του Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιου Μπακαλέξη, σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης και ειδικότερα, τις περιπτώσεις Β και Γ του κεφαλαίου 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 (σελ. 6 και 7), λόγω εκ παραδρομής απεικόνισης των χρονολογιών ασφαλισμένων σε διακοπή.   Συνέχεια

ΑΔΕΔΥ : Συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στις περισσότερες των περιπτώσεων κινείται σε ποσοστά από 90 έως 100%

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου που στη συντριπτική τους πλειονότητα, με αποφάσεις των συνελεύσεων, των πρωτοβάθμιων σωματείων τους και αποφάσεις των Ομοσπονδιών – μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απέχουν από την αξιολόγηση του Ν.4369/2016, του κ. Βερναρδάκη. Συνέχεια

Ίσα εργασιακά δικαιώματα στους συμβασιούχους στο Δημόσιο

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΑΔΕΔΥ

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στους συμβασιούχους στην Υπηρεσία Ασύλου δηλώνει ότι συνεχίζει να στηρίζει τον δίκαιο αγώνα τους.   Συνέχεια

ΑΔΕΔΥ : Καταγγελία δίωξης συνδικαλιστή στον Δήμο Αθηναίων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΑΔΕΔΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων και ιδιαιτέρως τον Γενικό Γραμματέα και τον Διευθυντή Προσωπικού για την ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, Γιώργου Ρηγόπουλου.      Συνέχεια

Στις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ που αναφέρονται στους εργαζόμενους αποδεικνύεται ποιος νοιάζεται πραγματικά για τον κόσμο της εργασίας – Πως ψήφισαν τα κόμματα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Στο ψηφισθέν πλέον νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) …………κλπ» περιλήφθηκαν άρθρα, που μπορούν να δώσουν κάποιες «ανάσες» στους εργαζόμενους στις Περιφέρειες και αποδεικνύουν ποιος νοιάζεται πραγματικά για τον κόσμο της εργασίας.     Συνέχεια

Εγκύκλιος : Παράταση έως 1/1/2018 στην υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, κάτι που προβλέφθηκε με το νόμο για την κινητικότητα (Ν.440/2016) παίρνει εξάμηνη παράταση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ / 27-7/2017

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Δήλωση Διοικητικού Συμβουλίου για την ικανοποίηση αιτημάτων.

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Η συντονισμένη προσπάθεια όλων σας που πιστεύετε ουσιαστικά στη συλλογική δράση, που θεωρείτε τη θεσμική εκπροσώπηση εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων, μπορεί να φέρνει αποτελέσματα.     Συνέχεια

Εγκύκλιος : Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα. Οι υπηρεσίες καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Τονίζοντας την δυνατότητα ουσιαστικής συνδρομή του συνόλου των φορέων του δημοσίου τομέα στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και υπηρεσιών, με στόχο τόσο να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία όσο και την επίτευξη εξοικονομήσεων πόρων στη λειτουργία των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που διανύει η Χώρα, θεωρούμε ότι κάθε βήμα προς την ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας και της κατοχύρωσης της διαφάνειας στη σχέση Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών αποκτά ιδιάζουσα σημασία.     Συνέχεια

ΣτΕ: Mετέτρεψε οριστική απόλυση υπαλλήλου σε προσωρινή παύση 6 μηνών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Σε προσωρινή παύση έξι μηνών μεταρρύθμισε το Συμβούλιο της Επικρατείας την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης που είχε επιβληθεί σε γυναίκα υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Μ.Ε.-Γ.Γ.Ε.Ε.) καθώς αδικαιολόγητα απουσίασε από την υπηρεσία της, 163 μέρες μέσα σε 13 μήνες.    Συνέχεια