Εγκύκλιος : Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50), την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38), το άρθρο 36 του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) και εκάστοτε ισχύουν.    Συνέχεια

Από 13/6/2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο ΚΗΜΔΗΣ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για promitheus.gov.gr

Από 13/6/2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο ΚΗΜΔΗΣ, για τη χρήση του οποίου θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθείτε από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για ααδε

Στο ΦΕΚ 2040/τ.Β΄/13-6-2017 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.      Συνέχεια

Εγκύκλιος : Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που αφορούν το καθεστώς των μετατάξεων και αποσπάσεων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).
Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα εξής: Συνέχεια

3 μονόπρακτα του Κώστα Μουρσελά από το θεατρικό εργαστήρι του ιδρύματος Σταματίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Το θεατρικό  εργαστήρι του  Ιδρύματος  Σταματίου

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Εμμ. και Μαίρης Σταματίου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του, μέσω των εργαστηρίων του, να συμβάλει στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Ρόδου, παρουσιάζει το Σάββατο, 17 Ιουνίου, στις 9.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου (πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων) τους καρπούς της δουλειάς του Θεατρικού Εργαστηρίου του, ανεβάζοντας τρία μονόπρακτα του Κώστα Μουρσελά και συγκεκριμένα τα:
Συνέχεια

Πρόσκληση : Παρουσίαση βιβλίου «Οι Ελληνίδες είναι θεές»

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Παρουσίαση βιβλίου ''Οι Ελληνίδες είναι θεές''

Οι Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη,μέλος του ομίλου NAKAS GROUP, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου  της Κατερίνας Τσεμπερλίδου με τίτλο «Οι Ελληνίδες είναι θεές»    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Με εγκύκλιό του το υπ. Οικονομικών, κοινοποιεί τις διατάξεις των άρθρων 75-91 του ν. 4446/2016 (Α.240), με τις οποίες διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές στο υφιστάμενο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και τέθηκαν σε ισχύ, από την 1η-1-2017, οι απαιτούμενοι διαχειριστικοί κανόνες για τον έλεγχο, την εκκαθάριση των δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή αυτών, καθώς και για τη διενέργεια επιτόπου ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.    Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ωραρίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απαντά σε ερώτημα της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4  του Π.Δ/τος 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α’) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» έχει οριστεί ότι «Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Συνέχεια

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν.4469/2017)

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

Άλλη μια αρμοδιότητα, χωρίς προσωπικό πέρασε στις υπηρεσίες των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με τον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας!!!    

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων – Το παραγόμενο «έντυπο / ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης» αποτελεί το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει την εκκαθάριση δαπανών μετακίνησης

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Ως χρήστες του Δ.Ε.Υ.Χ.Α. ορίζονται οι υπάλληλοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων καθώς και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να υπολογίσουν οδικές αποστάσεις και να απεικονίσουν διαδρομές εκδίδοντας παράλληλα πιστοποιητικό της διανυόμενης απόστασης.     Συνέχεια