Ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 17 και 18 του ν.4369/2016

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ : ΩΝ747ΛΞ-ΒΚ6 / 20-11-2018 «Ορισμός μελών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Συνέχεια

Advertisements

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στη Ρόδο

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ελευθερίας-ΡΟΔΟΣ), με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης :  Συνέχεια

Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της ΕΑΠ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΡΗ4Η-354 / 16-11-2018  Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνέχεια

Εγκύκλιος : Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2018. Μόνο 5 Περιφέρειες συμμετείχαν

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Ο έλεγχος προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την 28η /11/2018.

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΜΒ6465ΧΘΨ-ΨΟΚ / 16-11-2018 «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β’ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018»  Συνέχεια

Σύσταση και συγκρότηση μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ανά δημόσια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

ΦΕΚ 4978/τ.Β΄/8-11-2018 Σύσταση και συγκρότηση μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, ανά δημόσια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Συνέχεια

ΣΥΝ.ΔΗΜΙ. Δήμου Ρόδου : Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Αποτέλεσμα εικόνας για Δημαρχείο Ρόδου

Created with GIMP

Αγαπητέ συνάδελφε,

επειδή τις τελευταίες μέρες έχεις λάβει πάρα πολλά ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με τη διεκδίκηση των επιδομάτων των τελευταίων δύο ετών και πιθανότατα σου έχουν δημιουργηθεί κάποιες απορίες, η «Δημιουργία» είναι δίπλα σου, με άποψη κι ευθύνη, να λύσει κάποιες από αυτές.  Συνέχεια

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Ενημέρωση της περιφερειακής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για τα προβλήματα των εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Οι έγγραφες ενημερώσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ προς τον πρόεδρο και τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, αποτέλεσαν την αφορμή, για την περιφερειακή παράταξη  «Λαϊκή Συσπείρωση» να ζητήσει ενημέρωση  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εργασιακή μας καθημερινότητα, ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση τους.

HATZIGIANNI

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΝΑΠΕΔ ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία –  πρόσκληση της περιφερειακής παράταξης, συναντήθηκε την Τετάρτη 7-11-2018 με τη περιφερειακή σύμβουλο κα Μαρία Χατζηγιάννη και επεσήμανε τα παρακάτω :  Συνέχεια

Υπολογισμός δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλου σε προβληματική περιοχή, λόγω επιδότησης κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4456/2017

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

εγκύκλιος

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/617/οικ.39684/30-10-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ : Ω0ΘΜ465ΧΘΨ-ΔΔΘ).

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η ΑΠΟΦΑΣΗ καθορισμού δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή της ΕΣΣΕ

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια (ΑΔΑ : Ω9Ζ97ΛΞ-8ΜΤ / 7-11-2018) η απόφαση καθορισμού δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ 2358/τ.Β/20-6-2018) και της ΣΣΕ της 28-9-2018   Συνέχεια

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το ΠΔ 99/2018 που αφορά τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών για κάθε ειδικότητα

perif_aigaiopel_enimerosi_42blue_1small

Εθνικό τυπογραφείο

ΦΕΚ 187/τ.Α΄/05-11-2018  ΠΔ 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα»